Biografie

0822384

Werkervaring:
Voordat Alex Brenninkmeijer benoemd werd tot lid van de Europese Rekenkamer was hij van 2005 tot 2014 de Nationale ombudsman. Hij was daarvoor rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht. Zo was hij van 1995 tot 2002 vice-president bij de Centrale Raad van Beroep. In 1995 werd Alex Brenninkmeijer hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden. Vanaf 2003 was hij ook als hoogleraar verbonden aan de Albeda-leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (Alternative Dispute Resolution). Van 1998 tot 2002 was hij decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast was hij redacteur van verschillende juridische bladen, zoals het Tijdschrift voor de Rechtelijke Macht TREMA en het Nederlands Juristenblad NJB, en was hij tot zijn overlijden hoofdredacteur van het Handboek Mediation en het Tijdschrift voor Conflicthantering (TC) van SDU.

Specialties: 
Alex Brenninkmeijer breed ervaren in het toezicht op het openbaar bestuur. Hij was voortrekker op het gebied van conflictbemiddeling en mediation. Hij had zich gespecialiseerd op het gebied van goede verhoudingen tussen burger en overheid, conflictanalyse en methoden van conflictoplossing en rechtspleging.

Naast zijn full time lidmaatschap van de Europese Rekenkamer was hij faculteitshoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat (0,0) bij de Universiteit van Utrecht en Voorzitter van de Stichting Democratie en Media.