2015-07-09 - "De politiemissie van de EU in Afghanistan: wisselende resultaten" -

Een korte uitleg over het speciaal verslag 7/2015 getiteld "De politiemissie van de EU in Afghanistan: gemengde resultaten", gepubliceerd op 8 juli 2015 door de Europese Rekenkamer