Brenninkmeijer: Europese Rekenkamer gaat arbitreren bij brexit (Financieel Dagblad)

28 september 2017

Alex Brenninkmeijer verwacht dat de Europese Rekenkamer gaat arbitreren in de onderhandelingen met de Britten over de financiële afhandeling van hun EU-lidmaatschap. 'Er moeten nu eerst politieke keuzes worden gemaakt. Maar in een later stadium zouden we concrete vragen kunnen krijgen', aldus het Nederlandse lid van de EU-instelling.

De Rekenkamer heeft volgens het verdrag de plicht om elk jaar de balans op te maken van de EU-rekeningen. In het donderdag gepubliceerde jaarverslag over 2016 geeft de Rekenkamer voor het eerst in 23 jaar een praktisch goedkeurend oordeel af over de EU-begroting. 'Daar zullen ze bij de Europese Commissie wel een flesje prosecco voor opentrekken', denkt Brenninkmeijer.

Onenigheid brexitrekening
Uit het jaarverslag blijkt dat het bedrag aan openstaande EU-uitgaven vorig jaar is opgelopen tot €240 mrd. Dit is geld dat wel is gereserveerd, maar niet tijdig kan worden geabsorbeerd. Deze restpost — in goed Brussels reste à liquider of RAL genoemd — speelt een belangrijke rol in de onderhandelingen over de brexit. Op basis van de jaarlijkse betalingen denkt het Verenigd Koninkrijk circa €20 mrd aan verplichtingen te hebben, terwijl de EU mede op basis van de RAL wel €60 mrd tegoed denkt te hebben.

Het rapport stipt het grote gat tussen betalingen en vastleggingen aan als een risico. Het ontstaat enerzijds omdat de EU geen schatkist heeft, maar moet wachten op afdrachten van de lidstaten. Anderzijds hebben sommige landen volgens Brenninkmeijer onvoldoende bestuurlijke competentie om projecten tijdig klaar te stomen. Litouwen, Bulgarije, Letland en Roemenië hebben nog meer dan 20% van hun overheidsuitgaven tegoed. Nederland en Luxemburg staan vrijwel quitte.

Foutenpercentage
De Europese Rekenkamer keurde de voorbije decennia elk jaar de EU-begroting af, dit jaar geeft de kamer voor het eerst een verklaring met beperkingen voor de EU-betalingen. Dat is nog geen volledig goedkeurend oordeel, maar wel een flinke stap in die richting.

Aan de ontvangstenkant zitten dit jaar geen fouten van materieel belang. Volgens Brenninkmeijer zit er een duidelijk dalende tendens in het foutenpercentage. Dat wordt voor 2016 op 3,1% geschat. In 2014 lag het op 4,4% en in 2015 op 3,8%. Bovendien is het duidelijk waar de fouten vooral zitten, namelijk bij de vergoeding van gedeclareerde kosten. Bij betalingen die op rechten zijn gebaseerd, zoals landbouwuitkeringen, zit het foutenpercentage op 1,3%, onder de zogenaamde materialiteitsdrempel.

De Rekenkamer baseert zich bij zijn oordeel op een steekproef. Duizend uitgaven worden onder het vergrootglas gelegd. Dat spitwerk kost de Europese belastingbetaler volgens Brenninkmeijer €60 mln.

https://fd.nl/economie-politiek/1220344/brenninkmeijer-europese-rekenkamer-gaat-arbitreren-bij-brexit