Radio rechtsstaat: Alex Brenninkmeijer over de rechtsstaat

In deze podcast wordt stilgestaan bij de rechtsstaat zelf. Wat betekent het precies? En hoe verhoudt het zich tot de democratie en onze samenleving? Alex Brenninkmeijer beschrijft de rechtsstaat en legt uit waarom deze zo belangrijk is.

U vindt het volledige interview via volgende link: http://www.radiorechtsstaat.nl/