2016-11-23 - Accountantsdag 2016 - Alex Brenninkmeijer, van 2005 tot 2014 Nationale Ombudsman en sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer, over het vertrouwen en het vinden van een 'maatschappelijk kompas'.